“Hoàng tử” Đức Huy sợ rượu vui ngày Tết, tuyên bố “3 chén không hơn”

“Hoàng tử” Đức Huy sợ rượu vui ngày Tết, tuyên bố “3 chén không hơn”

Vậy là chỉ còn chưa đầy một tuần nữa chúng ta sẽ đón chào năm Đinh Hợi 2019. Mỗi năm một lần Tết đến