Lễ tang Maradona có thể trở thành ổ lây Covid-19

Lễ tang Maradona có thể trở thành ổ lây Covid-19

“Chúng tôi đã quy định rằng trong các ngày nghỉ lễ, mọi người nên giãn cách xã hội, đeo khẩu trang k