Tuyển thủ futsal Việt Nam 2 lần đứt dây chằng và biến cố để trưởng thành

Tuyển thủ futsal Việt Nam 2 lần đứt dây chằng và biến cố để trưởng thành

Đội tuyển futsal Việt Nam đã có hành trình thành công rực rỡ tại VCK Futsal World Cup 2020 khi lọt đ