Ronaldo cùng U23 Indonesia có mặt ở Hà Nội, sẵn sàng đấu U23 Việt Nam

Ronaldo cùng U23 Indonesia có mặt ở Hà Nội, sẵn sàng đấu U23 Việt Nam

https://sport5.vn/ronaldo-cung-u23-indonesia-co-mat-o-ha-noi-san-sang-dau-u23-viet-nam-2022050318185